| پیگیری و مشاهده اطلاعات ثبت شده | کد رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون ارزیابی و جذب نيروي انسانی از پيمانكاران اصلی و داخلی مجتمع مس سونگون
سال 1401

مشاهده نمونه جدول سوابق كاري
دریافت فرم پيوست ١ و ٢